Server Sportovci.eu vám nabízí možnost bezplatného zveřejnění vašich článků. Podmínkou je, aby texty měly souvislost se zaměřením webu a jejich obsah byl pro jeho návštěvníky přínosný.

Jak přidat článek

Články zasílejte e-mailem na adresu: info@livl.net. Do předmětu zprávy uveďte “Sportovci.eu”.

Jak by měl váš článek vypadat?

Články zasílejte v následující struktuře:

Rubrika, ve které má být článek zařazen (u bezplatných článků platí omezení na jednu rubriku)
Nadpis článku
Perex*
Samotný text článku
Odkaz na www stránky
Jméno autora/společnosti

* Co je to perex

Perex je úvodní odstavec, který by měl čtenáře uvést do článku. Měl by obsahovat shrnutí nejdůležitějších a nejzajímavějších informací. Pomocí perexu byste měli nalákat čtenáře, aby si váš článek přečetl. Perex bývá obvykle složený ze dvou až pěti vět. Pro zveřejnění na serveru Sportovci.eu prosím dodržujte maximální délku perexu 300 znaků včetně mezer.

Vyhrazujeme si právo odmítnout zveřejnění článku bez uvedení důvodu.

Pravidla pro bezplatné články:

Článek bude uveřejněn jen v jedné rubrice.
Maximální délka textu 1 normostrana A4.

V případě, že chcete, aby se v článku objevily aktivní odkazy na jiné stránky nás kontaktujte k objednání některého z placených balíčků služeb. V jejich rámci získáte garanci zveřejnění članků za velmi výhodných podmínek včetně možnosti získání prolinků a zpětných odkazů na vaše weby.